فروش برنج شیرودی

فروش برنج شیرودی

فروش برنج شیرودی را در مقایسه با برنج هاشمی و برنج طارم رمضانی می توان ارزانتر دانست. به هر حال نکته اینجاست که برنج ایرانی فارغ از هر نامی که دارد باز از نظر طعم و ذائقه بیشتر به سلیقه ما نزدیک است.

فروش برنج شیرودی

در گونی های 10، 20 و 80 گیلوگرمی بسته بندی و قابل عرضه مستقیم است. در ادامه خبر قبلی که قیمت برنج ایرانی طارم رمضانی نام داشت در این مقاله به بررسی مراحل رشد برنج می پدازیم.

مراحل رشد برنج
شاید این سوال کمتر برای مصرف کنندگان برنج پیش آمده باشد که مدت زمان رشد و باردهی برنج چقدر است. خوب می توان گفت که زمان رشد برنج وابسته به محیطی که در آن پرورش پیدا می کند هم دارد اما معمولا بین 3 تا 6 ماه می باشد. همانطور که در خبر قبلی نیز اشاره کردیم در این مدت رشد برنج دو دوره رشد به نام های رویشی و زایشی را سپری می کند.

تنوع زمان رویشی برنج
انواع برنج را می توان به دو دسته که شامل گونه کوتاه مدت که بین 120 تا 105 روز به باردهی می رسند و گونه دوم که بلند مدت است را که در 150 روز به بلوغ می رسد تقسیم کرد. به عنوان مثال گونه برنجی که در 120 روز به ثمر می رسد اگر در محیط گرمسیری کاشت شود، به مدت 60 روز دوره رشد خود یا همان رویشی را سپری می کند و بعد از آن به مدت دو تا 30 روز به ترتیب دوره های زایشی و رسیدن را طی خواهند کرد.

دوره جوانه زنی برنج
دوره جوانه زنی برنج همزمان با رشد شاخه ها و ریشه ها از بذر اتفاق میافتد و بعد از آن گیاه برنج شروع به رشد می کند. برای شکسته شدن خواب بذر برنج باید در دمایی بین 10 تا 40 درجه سانتیگراد نگه داشته شود. و در همین حال نیز به صورت مرتب مقدار مشخصی آب دریافت کند. در واقع می توان گفت که برای رسیدن به این نتیجه بذر ها را در خاک غرق آبی شده شالیزار می کارند و با جوانه زدن برنج به سمت بالا ریشه ها نیز رشد می کنند. اگر بذر در خاک غیر از خاک غرق آبی شده کاشته شود ابتدا ریشه از بذر و سپس ساقه رشد می کند.

کلیدواژه : فروش برنج شیرودی
ez_kharid
ارسال دیدگاه