قیمت برنج طارم رمضانی تهران

قیمت برنج طارم رمضانی تهران

قیمت برنج طارم رمضانی تهران تفاوتی با سایر شهرهای مختلف کشور ندارد شاید میزان اختلاف آن بسیار اندک باشد. برنج طارم رمضانی در تهران و یا در سایر شهرستان های دیگر کشور از طریق ایزی خرید به تمام نقاط کشور ارسال می شود.

قیمت برنج طارم رمضانی تهران

قیمت برنج ایرانی چه طارم باشد و یا هاشمی و یا برنج های دیگر با توجه به نوسانات قیمت در کشور و کمبود آب همیشه در حال تغییر است. سیستم آبیاری برنج در جهان که از آن به آبیاری دیمی گفته می شوند بیش از 80 میلیون هکتار از را در بر میگیرد که این مقدار حدود 75 درصد از نوع کشت برنج را شامل می شود. کاشت برنج آبی یا دیمی به صورتی است که از اطراف به وسیله خاکریز هایی کوچک احاطه شده اند. این مزارع معمولا بین 5 تا 10 سانتیمتر از آب غرق می شوند. در مناطق گرمسیری معمولا کشت برنج های آبی دو یا حتی سه محصول در سال کشت می شود.

در بسیاری از مناطق گرم سیری این شیوه کاشت که از قرن ها پیش سابقه دارد اجرا می شود. برج که از این طریق کشت می شود در تمامی نقاط مختلف دنیا حدود 40 درصد از آب آبیاری جهان و 30 درصد از منابع آب شیرین توسعه یافته جهان را دریافت می کنند. در مناطق آب و هوایی معتدل هر سال یک محصول برنج آبی با عملکرد بالا که می تواند به 8 تا 10 تن در هکتار برسد کشت می شود.

حدود 100 میلیون نفر به تولید برنج از مناطق مرتفع وابسته به برنج به عنوان غذای اصلی روزانه خود هستند. جالب است بدانید که تقریبا دو سوم کل سطوح مرتفع جهان در آسیا می باشد. برنج دیم حدود 14 میلیون هکتار را تحت پوشش قرار می دهد اما به دلیل محدودیت در بهره وری عملکرد پایین در برداشت که حدود یکی میلیون تن در هر هکتار است را شامل می شود. برنج کوهستانی تنها 4 درصد از کل برنج جهان را شامل می شود. برنجی که در نقاط مختلف کشت می شود مانند گندم یا ذرت بدون نیاز با آبیاری و آب پاش کشت می شود.

ez_kharid
ارسال دیدگاه